Global Konuşma ve Ses Tanıma Pazarı (2020 – 2026)

Global Konuşma ve Ses Tanıma Pazarı büyüklüğünün 2017 yılında 7,21 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2026 yılında % 19,32’lik bir büyüme sergilemesi ve 2026 yılında 29,62 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Teknoloji, yapay sinir ağı ile birlikte sözlü kelimelerin sisteme tamamen kaydedildiği ve tanındığı basit desen eşleştirme gibi bazı özelliklerle esnek ve verimli iletişim sağlamak için güvenlik talebine hizmet ediyor. Buna ek olarak, konuşma ve ses tanıma pazarının büyüklüğünü artıracak şekilde uyarlanabilirliğin ve otomatik teknolojideki gelişmelerin geliştirilmesi öngörülmektedir.

Çok işlevli cihazların hızlı çoğalması, sağlık uygulamalarında yüksek büyüme potansiyeli, konuşma tabanlı biyometrik sistemlere artan talep, mobil bankacılık uygulamalarında ses kimlik doğrulaması talebinin artması, yapay zekanın konuşma ve ses tanıma doğruluğu üzerindeki etkisi ve sayıdaki artış tüketici ve kurumsal sektörlerde sesli kontrole dayalı akıllı yardımcı cihazlar pazarının büyümesinin arkasındaki faktörlerdir.

Gürültülü ve zorlu ortamlarda konuşma ve ses tanıma sistemlerinde doğruluk eksikliği ve bulut tabanlı hizmetler için kullanımını kısıtlayan sinir ağları kullanarak konuşma ve ses tanıma teknolojisinin geliştirilmesinde oligopol, pazarın büyümesini kısıtlayan temel faktörlerdir.

Fiziksel durumdaki dalgalanmalar, değiştirilmiş konuşma ve ses tanıma yazılım ürünlerinin geliştirilmesi için standartlaştırılmış bir platformun olmaması, bazı bölgelerde düşük internet penetrasyonu ve yavaş ağ hızı nedeniyle ses örneklerinin kalitesinde değişiklikler ve hataların artması olasılığı pazarın büyümesi için en büyük zorluk.

Mikro dilbilim ve yerel diller için konuşma ve ses tanıma yazılımının geliştirilmesi, robotik kullanımının artması, geçici ve kalıcı olarak engelli öğrencilerin eğitiminde artan kullanım, otonom otomobillerde bu teknolojinin artan uygulamaları ve teknik olarak gelişmiş ürünler için artan tüketici kabulü konuşma ve ses tanıma pazarı için birçok fırsat.

Akıllı telefonlarda, tabletlerde ve çeşitli tüketici elektroniği ürünlerinde artan konuşma ve ses tanıma talebi nedeniyle tüketici sektörünün tahmin döneminde en büyük pazar payına sahip olması bekleniyor. Ayrıca, vokal yeteneklerine sahip akıllı sanal asistan akıllı hoparlörlere olan talebin artmasının, konuşma ve ses tanıma için anahtar sürücü olması beklenmektedir. Amazon Eco, Google Home ve Apple HomePod gibi IVA akıllı hoparlörler, son 2 yılda Kuzey Amerika ve Avrupa’da üç basamaklı ilerlemeye tanık oldu. Ayrıca, konuşma ve ses tanımanın robotik evcil hayvanlar, temizlik robotları ve robot arkadaşı gibi kişisel robotik pazarında büyük bir büyümeye tanıklık ettiği tahmin edilmektedir.

Konuşma tanıma segmenti, konuşma tanıma sayesinde tahmin süresi boyunca küresel konuşma tanıma pazarında egemen olan, piyasada bulunan bir dizi işbirlikli konuşma uygulaması ile giderek kavrama kazanmaktadır. Ayrıca, gömülü bilgi işlem için artan ihtiyaç ve gömülü platformlar geliştirme talebi, konuşma tanıma sistemleri için gereklidir. Ayrıca, akıllı ev cihazları, mobil cihazlar ve giyilebilir cihazlar gibi konuşma özellikli tüketici elektroniği cihazlarına yönelik artan talep, tahmin süresi boyunca konuşma tanıma pazarının hızlı büyümesine öngörülmektedir.

Yapay zekanın, konuşma modelini tam olarak tanıyabilme kabiliyeti sayesinde tahmin süresi boyunca en yüksek oranda büyümesi bekleniyor. Ayrıca yapay zeka, konuşmacıdan bağımsız ve konuşmacıya bağımlı bölümler olarak kategorize edilir. Hoparlörden bağımsız sistemler, bir hoparlörden diğerine karakteristiklerdeki çeşitli sapmalara rağmen, herhangi bir sesi veya konuşmayı tanıyabilir. Ayrıca, konuşmacıya bağlı sistemler, bireyin sesinin benzersiz özelliklerini öğrenerek sistemi daha güvenilir hale getirerek çalışır. Bu özellikler nedeniyle, yapay zeka segmentinin tahmin süresi boyunca yüksek bir gelişme göstermesi beklenmektedir.

Amerika kıtasının, tüketici elektroniği ve işletmelerdeki konuşma teknolojilerinin üretimi ile birlikte yüksek güvenlik düzeyini teyit etmek için kurulan çok sayıda sesli biyometrik sistem sayesinde tahmin döneminde en büyük pazar payına sahip olması bekleniyor. Bu bölge, güvenlik önlemleri ve güvenliği için biyometrik sistemlerin uygulanması açısından merkezdir. ABD’nin güçlü ekonomisi, Amerika’daki konuşma ve ses tanıma pazarının ilerlemesi için kilit faktördür.

Global Konuşma ve Ses Tanıma Pazarının Kapsamı

Fonksiyona Göre Küresel Konuşma ve Ses Tanıma Pazarı

• Konuşma tanıma
• Ses tanıma

Teknolojiye Göre Global Konuşma ve Ses Tanıma Pazarı

• Yapay Zeka Temelli
• Yapay Olmayan Zeka Temelli

Konuşlamaya Göre Küresel Konuşma ve Ses Tanıma Pazarı

• Bulut Üzerinde
• Şirket İçi / Gömülü

Global Konuşma ve Ses Tanıma Pazarı, Dikey

• Otomotiv • Kurumsal • Tüketici • BFSI • Hükümet • Sağlık hizmeti
• Perakende • Askeri • Yasal • Eğitim • Diğerleri

Bölgelere Göre Küresel Konuşma ve Ses Tanıma Pazarı

• Kuzey Amerika
• Avrupa
• Asya Pasifik
• Orta Doğu ve Afrika
• Güney Amerika

Konuşma ve Ses Tanıma Pazarında faaliyet gösteren Anahtar Oyuncular

• Nuance Communication
• Microsoft
• Alphabet
• IBM
• Sensory
• Cantab Research
• Amazon
• Baidu
• Iflytek
• Raytheon BBN Technologies
• M2sys
• Mmodal
• Voicevault
• Validsoft
• Lumenvox
• Acapela Group
• Vocalzoom
• Biotrust Id
• Uniphore Software

Sending
Bu sayfa size yardımcı oldu ise puan verin
0 (0 votes)
BarkodSis İndir